Stichting OntspanWater is een ANBI. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Voor de ANBI zelf, voor de vrijwilligers die bij de ANBI betrokken zijn en voor donateurs van de ANBI. Meer informatie vindt u op de website van de belastingdienst.
Om aangewezen te worden als ANBI moet een stichting voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het publiceren van een aantal gegevens op internet. Op deze pagina vindt u de noodzakelijke gegevens.

Klik op onderstaande link voor een samenvatting van ons businessplan.

Samenvatting bussinesplan nov2018

Klik op onderstaande link voor een balans en staat van baten en lasten.

Balans en staat van baten en lasten 2013

Balans en staat van baten en lasten 2014

Balans en staat van baten en lasten 2015

Balans en staat van baten en lasten 2016

Balans en staat van baten en lasten 2017

Balans en staat van baten en lasten 2018

Balans en staat van baten en lasten 2019