Stichting OntspanWater

Stichting OntspanWater is een feit. In juni 2013 zijn de statuten de notaris gepasseerd. Stichting OntspanWater is officieel geboren.

Het doel van onze stichting is het realiseren en exploiteren van een (therapie)bad met een minimale water temperatuur van 34°C. Het bad zal een afmeting krijgen van circa 5,5 meter breed, circa 11 meter lang en 1.40 meter diep en geheel toegankelijk voor mindervaliden.

Een bad voor ontspanning, therapie en verlichting en ontmoeting.

Alle bestuursleden betrekken een onbezoldigde functie.

Voorzitter: Suzanne Moonen / Secretaris: Anique Houben / Penningmeester: Ronald Houben

Het bestuur

Raad van aanbevelingen

Anique Houben

Suzanne Moonen

Ronald Houben

Ed Snaphaan

Henk Jacobs

Sten Janssen