Skip to main content
Category

Nieuws

Met pijn in ons hart…

By nieuws, Nieuws

Bijna tien jaar heeft Stichting OntspanWater zich met veel enthousiasme en energie ingezet
voor de realisatie van een warm water bad (therapiebad). Helaas hebben allerlei factoren, zoals
corona, hoge energie- en huurprijzen en steeds verder oplopende (verbouw)kosten wegens
inflatie en materiaaltekorten ons doen inzien dat het realiseren van deze droom niet mogelijk is.
Als bestuur hebben wij met pijn in ons hart besloten om Stichting OntspanWater te ontbinden en
over te gaan tot vereffening. Het resterend liquidatiesaldo zal conform artikel 12 van de statuten
worden besteed ten behoeve van een ander goed doel. Via onze website en sociale media
zullen we u hier te zijner tijd nader over informeren.
Rest ons niets anders dan u ontzettend te bedanken voor uw vertrouwen en steun van de
afgelopen jaren.
Bestuur Stichting OntspanWater

Anique, Ronald en Suzanne

In beweging met jou

By nieuws, Nieuws
Op woensdag 22 juni organiseren we een informatieavond voor deelnemers,
sponsoren en geïnteresseerden.
Maar liefst 30 teams kunnen zich inschrijven en jij bepaalt hoe je de verschillende onderdelen samen tot een fantastisch einde gaat brengen.
Ondersteuning vanuit de organisatie is er in de vorm van speciaal materiaal, een luisterend oor en uiteraard een helpende hand.
Tijdens de informatieavond worden al jouw vragen beantwoord, de vrije inloop is vanaf 19.30 uur in de groene ruimte
van het Cwartier (begane grond) in Weert. Tot dan!

MAURICE GRAEF / AMBASSADEUR STICHTING ONTSPANWATER

By Nieuws

Land van Ooit

Als profvoetballer was ik jaarlijks aanwezig op de “Spieren voor Spieren dag” in attractiepark het Land van Ooit. Ik mocht dan aansluiten bij een gezin met een kind met spierziekte. De glimlach en dankbaarheid van het kind, en de rest van het gezin, dat je als profvoetballer samen met hen de dag doorbracht is onbetaalbaar. Zelf vond ik het frustrerend dat veel van mijn teamgenoten deze dag aan zich voorbij lieten gaan. Een dag waarbij je echt het verschil kon maken. Een dag waarbij alle problemen voor dit gezin even naar de achtergrond werden verdrongen. Een dag dat je als geen ander het besef kreeg hoe blij je mocht zijn om je gezonde spieren te kunnen inzetten voor de zieke spieren van deze kinderen. Het leed van de familie, onbesproken, maar zo duidelijk aanwezig op elke gezichtsuitdrukking. “Hoe lang is mijn kind er nog? Hoe kunnen we de tijd die ons resteert zo liefdevol en zinvol mogelijk invullen?” Met vaak de ongestelde vraag: ”Wie betaalt dat?”

Bij terugkomst was ik mentaal gesloopt. Blij dat ik een bijdrage had kunnen leveren maar in de wetenschap dat ik het kind een jaar later wellicht niet terug zou zien. Zo jong en zijn/haar tijd zat er al op. Hoe oneerlijk is dat?

Na het voetbal ben ik onder de naam KERNgezond veel maatschappelijke projecten gaan organiseren. Kinderen staan centraal. Bewustwording van gezonde leefstijl. Zuinig zijn op je lichaam. Iets over hebben voor een ander. Bij toeval stuitte ik op Stichting OntspanWater. Ik vernam de aanleiding en waande mij weer even terug in het Land van Ooit. Ik kan iets betekenen voor minder valide mensen. Ik kan iets betekenen voor kinderen met een spierziekte. Maar ik kan het niet alleen. Wij hebben uw hulp nodig! Laten we ze letterlijk en figuurlijk een warm bad geven! Een plek waar ze even kunnen ontspannen. Een plek waar ze even in het Land van Ooit kunnen vertoeven.

Daar wilt u toch geen nee tegen zeggen?

Maurice Graef Ambassadeur Stichting OntspanWater

OPBRENGST MOLENMARATHON € 1220

By Nieuws

De molenmarathon kan een succes worden genoemd. De inzet van alle vrijwilligers, sponsoren, hulp op de achtergrond, bedrijven, particulieren, sympathisanten, toevallige passanten, buren rond de molen, buurtvereniging hebben er samen een geslaagde actie van gemaakt. Een bedrag van € 1220 is geweldig.

Namens het bestuur van stichting OntspanWater willen wij nogmaals iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor deze actie. Super!

...Maurice Graef... Inspirerend, energiek, vol ideeën en (ex) profvoetballer, draagt vanaf vandaag ook onze stichting een warm hart toe! Hij weet wat een therapie-bad kan betekenen voor de verschillende doelgroepen en is enthousiast om zijn steentje binnen onze stichting te kunnen bijdragen. Super!

NIEUWE AMBASSADEUR STICHTING ONTSPANWATER!

By Nieuws

…Maurice Graef… Inspirerend, energiek, vol idee√´n en (ex) profvoetballer, draagt vanaf vandaag ook onze stichting een warm hart toe! Hij weet wat een therapie-bad kan betekenen voor de verschillende doelgroepen en is enthousiast om zijn steentje binnen onze stichting te kunnen bijdragen.¬†Super!

REUMAPATIËNTENVERENIGING ROERMOND e.o.

By Nieuws

Wij kunnen het nut van therapie in warm water voor reumapatiënten onderschrijven. Naast de verbetering van de fysieke conditie van onze leden is deze therapie ook van sociale betekenis, doordat leden/patiënten elkaar wekelijks kunnen treffen.

Bestuur Reumapatiëntenvereniging

Stichting ontspanwater

ONTSPANWATER, VOOR IEDEREEN!

By Nieuws

Wij, inmiddels 3 cliënten van WBC Coenraadabelstraat, zijn heel blij met het initiatief genieten in water van een lekkere tempratuur door ontspanwater. Wij zijn al wat oudere cliënten met een verstandelijke beperking. Client 1 geniet van het warme water en voelt zich daarbij als een vis in het water. Client 2 ging eerst zwemmen in een groep speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking maar vanwege lichamelijke en geestelijke achteruitgang is dit nu niet meer mogelijk en kan ze niet meer genieten van het ontspannen in water. Client 3 Wil ook graag in de toekomst gaan genieten van jullie initiatief

Dus voor deze 3 cliënten en mogelijk nog vele andere is OntspanWater een geweldig idee en van harte welkom.

WBC Coenraadabelstraat Weert

DONATIE CHIROPRACTISCH CENTRUM VOOR RUG EN NEK

By Nieuws

Afgelopen zondag, 3 april, opende Chiropractisch Centrum voor Rug & Nek haar zevende vestiging. Het team staat nu ook in Venlo voor u klaar. Al eerder vestigden zij zich in Weert, Heerlen, Sittard, Roermond, Helmond en Eindhoven. Tijdens de opening van dit familiebedrijf is er geld ingezameld voor stichting OntspanWater. Wij zijn Chiropractisch Centrum voor Rug & Nek dan ook zeer dankbaar voor dit gebaar! Super bedankt!