DANKBAARHEID

By 2 oktober 2020nieuws

Dankbaar zijn we voor deze gift:

Deze gift is ter herinnering aan mijn broer mr.drs. H.M.G.(Erik) Duijsters.

Erik is op 15 mei 2020, op 52 jarige leeftijd, overleden.

Deze gift is de onkostenvergoeding die Erik heeft ontvangen voor het bijwonen van vergaderingen van de raadscommissies en de audit commissie, als commissielid-niet raadslid van de gemeente Weert voor de fractie Duijsters, in de periode van 11 maart tot 15 mei j.l. Op deze wijze draagt gemeenschapsgeld bij aan een Weerter goed doel.

Karin Duijsters