Skip to main content

Wij kunnen het nut van therapie in warm water voor reumapatiënten onderschrijven. Naast de verbetering van de fysieke conditie van onze leden is deze therapie ook van sociale betekenis, doordat leden/patiënten elkaar wekelijks kunnen treffen.

Bestuur Reumapatiëntenvereniging